Et omfangsdræn kan spare dig for dyre fugtskader

Slip for fugtskader - FÅ lavet et omfangsdræn omkring huset

En fugtig eller vandskaderamt kælder kan være en dyr fornøjelse. Samtidig kan det være en god idé at tage de nødvendige forholdsregler mod fugt i soklen, i kældervæggen eller fundamentet. Men hvad er et omfangsdræn? Hvad koster det? Og hvilke regler gælder der på området?

Hvad er et omfangsdræn?

Kort sagt kan et omfangsdræn siges at være en nedgravet tagrende. Det er et drænrør som dækker hele området omkring dit hus og opsamler vand i små huller. Fra drænrøret løber vandet videre til en sandfangsbrønd som opsamler vandet og frasorterer blade, sand og andet snavns. Fra sandfangsbrønden løber vandet videre til en pumpebrønd, som pumper vandet videre til enten en faskine eller kloakken. Vandet som omfangsdrænet opfanger kan enten stamme fra nedbør eller fra grundvandsstanden som skaber tryk mod husets kælder.

Hvad koster et omfangsdræn?

Det er ikke muligt at give en eksakt formel for, hvad et omfangsdræn kommer til at koste. Det skyldes nemlig, at prisen på et omfangsdræn afhænger af en lang række faktorer. Disse faktorer er for eksempel antallet af meter rundt omkring dit hus, hvilken type jord du har i dit nærområde, størrelsen af sandfangsdrænet som der kræves, størrelsen af pumpebrønden som der kræves samt om du også er villig til at hjælpe med noget af gravearbejdet. Ydermere kan der også være nogle differencer i priserne afhængigt af landsdel. Det skyldes, at timeprisen for en kloakmester varierer afhængigt af landsdel. For eksempel kan man regne med, at timeprisen i hovedstadsområdet er noget højere end for eksempel Sønderjylland. Denne difference i timeprisen har betydning for den samlede pris som du skal betale for at etablere et nyt omfangsdræn. Find mere information her.

Kræver omfangsdræn byggetilladelse?

Det er ikke altid, at det kræver byggetilladelse at etablere omfangsdræn. Om det kræver byggetilladelse vil afhænge fra kommune til kommune. Nogle kommuner har ikke krav om byggetilladelse før man går i gang med omfangsdræn, mens nogle kommuner har et krav om, at man skal søge om byggetilladelse inden man går i gang med at etablere drænet. Det er forholdsvis nemt at finde ud af, om du skal bruge byggetilladelse. Du kan nemlig kontakte din kommunes tekniske forvaltning. Det er den del af kommunens administration, som håndterer byggetilladelser, og de vil kunne rådgive dig om hvorvidt netop din kommune kræver byggetilladelse til at etablere omfangsdræn. Hvis du er i tvivl, kan du typisk finde kontaktinformationen til kommunens tekniske forvaltning på kommunens hjemmeside. Du kan fx google ”[Kommune] tekniske forvaltning” og her vil der typisk fremgå telefonnummer til kommunens tekniske forvaltning, som du kan kontakte telefonisk. Hold dog øje om åbningstiderne til kommunes tekniske forvaltning.