Er du som ejendomsejer opmærksom på, at ældre bygninger kan indeholde miljøfarlige stoffer?

Som ejendomsejer vær opmærksom på at ældre bygninger kan indeholde miljøfarlige stoffer

I Danmark blev der i byggeperioden 1960 – 1970, men også før disse år anvendt bygningsmaterialer som pcb, asbest og bly, som indeholder miljøfarlige stoffer. Ligeledes er der set en stigende udvikling af skimmelsvamp i disse moderne bygninger.

Ejendoms sanering

Ejer du en bolig eller bygning, der er mærket af disse skader, er det vigtigt at de udbedres for de iboende, men også for ejendomsvurderingens pris. Dette grundet, at det er usundt at færdes i miljøfarlige stoffer, idet du og din familie kan blive alvorlig syg blysanering.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan måske ikke altid ses med det blotte øje, men opstår oftest grundet fugt. Men det kan forekomme. Skimmelsvamp opstår oftest grundet utætte vandrør men også grundet manglende udluftning og luftcirkulation i ejendommen.

Gener relateret til skimmelsvamp

I øjne, næse og svælg; slimhindeirritationer

Hovedpine

Kvalme

Træthed

Koncentrationsbesvær

Svimmelhed

I nogle tilfælde ses også allergi, hudirritationer, influenzalignende ømhed i led samt luftvejsinfektioner, som oftest lungesyge mærkes mærkbart af.

Plages du af disse symptomer

Generes eller plages du i den grad af disse symptomer, er det vigtigt, at din ejendom undersøges og skaderne heraf udbedres. For det kan føre til alvor og uhelbredelig sygdom. Bor du i en udlejningsejendom er det heraf vigtigt, at du kontakter din udlejer. For det kan være, at du ikke er den eneste beboer, der oplever disse gener.

Drømmen om egen bolig

Miljøfarlige skader opdages måske først, når man er flyttet ind i sin drømmebolig. Heraf kan det ende ud i et sandt mareridt, hvis I er kommet på plads. Ligeledes har brugt en formue på renoveringsprojekter. Trods forsikringsdækning kan forekomme, så er besværet med udbedringer bedre at foretage inden en indflytning. Så der er al god grund til at få checket sit hus af fagpersoner på området, hvis det er et hus af ældre dato I har erhvervet.

Miljøsanering

Byggegrunde afhængigt af historie eller viden om området, kan også være afgørende for om, der findes miljøfarlige stoffer. Der er tilkommet særregler løbende gennem årene på byggeområdet, for at sikre et bedre miljø og klima. Disse særlige forholdsregler, skal der tages højde for, når ældre bygninger skal saneres eller rives ned. Forefindes der dertil opbevaring af miljøfarlige giftstoffer som væsker, er det vigtigt, at de indleveres korrekt på omkringliggende affaldsstationer. Det er vigtigt at huske, idet det er strafbart og enorm store bøder kan forelægges.